Tlačiť
piatok 29.07.16

Prečo BIO potraviny

Radi sa zamýšľame nad tým, odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako boli vypestované a spracované a  či pri ich výrobe nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia. No  nechceme zostať len pri našich úvahách. Našou víziou je pomôcť slovenskému spotrebiteľovi orientovať sa na trhu kvalitných potravín a  informovať ho o  biopotravinách a  jeho výhodách. Chceme šíriť informácie, ktoré prebudia Slovensko a  už nám nikdy nebude ľahostajné, aké dopady na naše zdravie a  životné prostredie má to, čo každodenne konzumujeme. Fandíme BIO produktom, pretože vieme o  ich pozitívnych vplyvoch na ľudský organizmus.  Náš sortiment v  BIO línií sa snažíme stále rozširovať a zásobujeme ním náš kamenný obchodík a  e-shop priamo pre vás. Biopotraviny sú pre všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k  svojmu zdraviu. Zaslúžime si tie najlepšie bezpečné potraviny, ktoré môžeme jesť s  pokojným svedomím bez hrozieb chemikálií. Ekologickí poľnohospodári po celom svete si zaslúžia našu úctu za to, že sa nepridali ku konvenčným prúdom poľnohospodárstva, ktoré drancujú našu planétu. Z  prírody si berú len toľko zdrojov, aby sa mohla prirodzeným spôsobom obnoviť. Záleží nám na budúcich generácia, aby aj oni mohli pocítiť chuť kvalitnej paradajky či jabĺčka. Preto podporujeme ekologických farmárov. Tieto témy nás veľmi zaujímajú a  pravidelne vás budeme „zásobovať“ ďalšími.  

Zelenka

Súčasný spôsob intenzívneho poľnohospodárstva neškodí len samotnej prírode, ale predovšetkým nášmu zdraviu. Široké polia monokultúr, kde sa pestuje prevažne len jedna plodina sú náchylné na škodcov, preto sú postrekované chemikáliami v  oveľa väčšom množstve. Tieto chemické látky sa dostávajú do podzemných vôd a  pôdy, kde si nájdu cestu až k  potravinám, ktoré každodenne konzumujeme. Všetko sa to deje kvôli vyšším výnosom a  zlacneniu poľnohospodárskej produkcie. Žiaľ je to len krátkozraký pohľad na vec. Chemické hnojivá, postreky a  iné „výdobytky moderného poľnohospodárstva“ vytvárajú lacné potraviny s  nadbytkom pesticídov a  dusičnanov. Odnesie si to zdevastovaná a  vyčerpaná pôda, znečistené rieky a  zvieratá, ktoré každou minútou prichádzajú o  svoje útočiská. K  intenzívnemu poľnohospodárstvu patrí i  živočíšna výroba, kde nad bezohľadnými praktikami veľkochovu hospodárskych zvierat, nemožno prižmúriť oči. 

Dôsledky konvenčného poľnohospodárstva sú pre životné prostredie a  ľudské zdravie čoraz hrozivejšie. Preto sa v  zahraničí i  u  nás začína stále viac rozširovať šetrné ekologické poľnohospodárstvo, ktoré nepoužíva nebezpečné chemikálie a  zaisťuje dôstojné podmienky chovu zvierat. Z takýchto ekologických fariem vychádzajú výrobky – biopotraviny. Biopotraviny neobsahujú zvyšky pesticídov, premyslených hnojív a  antibiotík, pretože tie nesmú byť zvieratám pridávané do potravy. Pri spracovaní bioproduktov sa nesmú používať umelé farbivá, sladidlá či konzervačné látky. Existuje však množstvo odporcov bioproduktov, ktorí neveria, že sa čistý bioprodukt od farmára priamo k  zákazníkovi nedostane bez chemického ošetrenia. Celý proces z  poľa až na pult je však prísne kontrolovaný. Každý ekopoľnohospodár sa musí riadiť národnou legislatívou o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a   nariadeniam Rady Európskej únie. Certifikát získava len biopotravina, ktorá prešla inšpekciou a  ten je platný vo všetkých krajinách EÚ.

Trh

Aké potraviny najviac lahodia ľudskému organizmu?  Najlepšie sú bioprodukty. Tieto slová vyplývajú zo štúdií doktora Alberta Velimirova z rakúskeho Inštitútu Ludwiga Bolzmana pre ekologické poľnohospodárstvo a výskumníka Wernera Müllera, ktorí sa niekoľko rokov venujú štúdiu medzinárodných výskumov o  biopotravinách. Výskumy analyzovali zloženie biopotravín, ich vplyvy na ľudský organizmus i  dopady na životné prostredie. V  porovnaní s  konvenčnými potravinami sa tie bio vyznačujú bioaktivnými látkami blahodarne pôsobiacimi na ľudský organizmus. Ich pomer je správne vyvážený, preto človek tak ľahko neochorie a  postupne si buduje silnejšie telo. Voľbou bioproduktov predchádzame riziku, že sa nám do tela dostanú zvyšky pesticídov, nitrátov, rôznych prídavných látok či geneticky modifikovaných organizmov. 

Ako je to s  cenami bioproduktov? Sú drahšie? Áno sú, ale postupne ku  kúpe kvalitnejších produktov ako spotrebitelia zrejeme. V  porovnaní s  bežnými potravinami zo supermarketu je cena vyššia, nie je to však pravidlo. Je to z  toho dôvodu, že na ich výrobu sú celkovo vynaložené vyššie náklady. Ekologickí poľnohospodári väčšinou nemajú také vysoké výnosy ako bežný komerční poľnohospodári. Výrazne vyšší je aj podiel ručnej práce a  náklady spojené s  certifikáciou bio, ktorú si ekologický poľnohospodár hradí výhradne z  vlastného vrecka. Cesta od producenta smerom k  spotrebiteľovi sa stále viac predlžuje a  kľukatí. Preto bol vyvinutý systém kontrol a  označovania produktov, ktorý by mal  bio značke zaručiť dôveru. Nepoužívanie umelých hnojív a  pesticídov môže priniesť i úspory. Pri ekologickom poľnohospodárstve sa všetko deje prirodzene podľa zákonov prírody. Matka príroda je jediný pán, nič sa nedá umelo urýchliť. Rastliny a  zvieratá rastú dlhšie, čo sa taktiež  prejaví na finálnej cene produktu. Biopotraviny sa nesmú chemicky konzervovať, preto majú kratšiu záručnú dobu, kedy je cena opäť vyššia ako pri produktoch s  umelo predlžovanou trvanlivosťou. Cena rastie už pri samotnom začiatku výroby biopotravín, pretože primárne suroviny sú drahšie a  menej dostupné. V  tomto prípade netreba zabúdať na to, že mnoho bežne dostupných potravín je naopak veľmi lacných. Ich cena často ani zďaleka nepokrýva výrobné náklady a  už vôbec nie škody na životnom prostredí. Platíme za to všetci vysokú daň v podobe nezdravej populácie, znečisteného životného prostredia a vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Problém „západného sveta“ nie je nedostatok potravín, ale skôr nevyvážená strava alebo sklony k  prejedaniu. Veľa utrácame za cukrovinky, lahôdky a  tučné jedlá.  Ak by sme sa stali vedomými spotrebiteľmi,   namiesto „výhodných“ nákupov v  hypermarketoch by sme si za rovnakú sumu peňazí mohli kúpiť takmer všetko v  biokvalite. 

Jahod

I  na Slovensku začína postupne pribúdať pestovateľov, spracovateľov a  distribútorov biopotravín. Stále viac potravinárskych firiem dospieva k  rozhodnutiu, že vyrábať  v biokvalite sa oplatí. Ak sa zmena neobjaví okamžite na bankových účtoch,  ušetrená a  zdravá príroda a spokojnosť zákazníkov nenechajú na seba dlho čakať. Postupne pribúdajú nielen noví mliekari, mäsiari či zeleninári, ale i  zákazníci,  pre ktorých sa stáva bio meradlom kvality. Dopyt po biopotravinách sa však zvyšuje rýchlejším tempom ako počet slovenských ekologických poľnohospodárov. Chýbajú tiež spracovatelia, preto sa mnoho biopotravín ku nám len dováža. Dovoz potravín na dlhé vzdialenosti môže zotrieť výhody ekologického pestovania, preto i  tu treba byť vedomým spotrebiteľom. Ten premýšľa o  mieste pôvodu potravín a podporí slovenských ekopoľnohospodárov a výrobcov alebo aspoň tých, ktorí sa venujú udržateľnému poľnohospodárstvu v  rámci  Európy. Najlepší a  rokmi osvedčený spôsob ako dostať na svoj stôl čerstvé miestne potraviny je pestovať ich doma na záhradke alebo si nájsť svojho vlastného farmára.  Nie každý však má možnosť starať sa o  svoj kúsok zeme. V  takom prípade môžu dobre poslúžiť maloobchodné predajne so zdravou výživou akou je i  SanusVita. Ma to hneď niekoľko výhod. V  prvom rade je to široký sortiment za dobré ceny a  vždy ochotný kvalifikovaný personál predajne. Poradí vám v  oblasti zdravotných problémov, ku konkrétnym produktom vám ponúkne postupy prípravy, vyskúšané chutné recepty, informuje vás o  novinkách a  nepochybne vás povzbudí na vašej ceste k  zdravšiemu životu. Ak chcete ušetriť čas, navštívte náš  e-shop, kde vďaka prehľadnému webu nájdete všetko, čo práve hľadáte. 

Je veľmi pozitívne, že aj slovenský spotrebiteľ postupne k  biopotravinám „dozrieva“. Čoraz viac sa zaujíma o  pôvod potravín a  takisto premýšľa i  o  tom, koho svojou kúpou podporí. Dôsledky biopotravín na zdravotný stav človeka snáď ani netreba komentovať. Spotrebitelia sú ochotní za biopotraviny platiť, pretože sú kvalitné, pestované v  súlade s  prírodou, v  prospech krajiny a  ľudí a  v  neposlednom rade s  úctou k  zvieratám. Priatelia kupujme zdravé bio produkty. Týka sa nás to viac akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Kúpou bio produktov pomáhame svojmu zdraviu, podporujeme etické zaobchádzane so zvieratami a nekonáme na úkor prírody. Na záver zopár tipov:

  •  buďme svojmu jedlu bližšie 
  •  uprednostňujme biopotraviny a slovenské výrobky, 
  •  na nákup sa vyberme do menšieho súkromného obchodíku so zdravou výživou,  
  •  k  ekofarmárom s  predajom z  dvora, online internetových obchodoch, či na miestne jarmoky, 
  •  pestujme a  záhradníčme sami,  
  •  premýšľajme o  pôvode potravín, ktoré konzumujeme.


Ivka Kobrtková

Použité zdroje alebo inšpirujte sa: 

Jana Kubáňová, Biopotraviny v  kontextu ideologie zdraví.  Brno: Masarykova univerzita, 2007 Dr. Alberta Velimirov: Ist BIO wirklich besser? Zákon č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  Zákon č.421/2004 Z.z.o ekologickom poľnohospodárstve Nariadenie Rady Európskej únie (NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007). Nariadenie Rady (EHS) 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.