Tlačiť
piatok 19.08.16

Ako sa orientovať medzi biopotravinami?

Na trhu je možné dostať širokú ponuku biopotravín, ktoré vďaka svojej základnej vlastnosti, chuti, lákajú čoraz viac spotrebiteľov. Sortiment s označením bio prekročil hranice špecializovaných predajní a stal sa súčasťou bežnej maloobchodnej siete. V dnešnej dobe naozaj nie je problém si biopotraviny zaobstarať, ale ako sa orientovať medzi toľkými domácimi a zahraničnými značkami, výrobcami, spracovateľmi a distribútormi biopotravín? Biopotravinou sa môže stať čokoľvek, čo spĺňa záväzné pravidlá, ktorých cieľom je eliminácia umelých chemických látok pri ich výrobe a spracovaní.

Pokiaľ si chcete skontrolovať či naozaj kupujete biopotravinu, v prvom rade hľadajte symbol BIO a príslušné logo. Správne označená biopotravina nesie aj číslo kontrolnej organizácie. Kontrolu a certifikáciu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby zabezpečuje inšpekčná organizácie Naturalis SK. 

Naturalis

Ekologické poľnohospodárstvo

Od júla 2010 sa určité produkty označujú ekologickým logom EÚ. Pod logom je umiestnený kód inšpekčnej organizácie (SK-BIO-002) a označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá. Označenie miesta môže byť nasledovné:

- Poľnohospodárstvo EÚ znamená, že sa poľnohospodárske suroviny vypestovali, vyprodukovali v EÚ

- Poľnohospodárstvo mimo EÚ znamená, že sa poľnohospodárske suroviny vypestovali, vyprodukovali mimo EÚ

- Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ znamená, že sa časť poľnohospodárskych surovín vypestovala,
vyprodukovala v Spoločenstve a časť v tretej krajine


Polnohospodarstvo Eu

List tvorený hviezdami nahradil staré logo, ktorým sa na rozdiel od súčasných pravidiel dobrovoľne označovali ekologické výrobky v EÚ od konca 90. rokov minulého storočia


  

Hgh

Bioprodukt

Slovenské logo, ktoré označujúce rastlinné a živočíšne produkty pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva vyzerá takto.

Kj

Produkt ekologického poľnohospodárstva  z Českej republiky

Biopotraviny vyrobené v Českej republike poznáte podľa národnej bioznačky takzvanej „zelenej zebry“. 

Ds

Na Slovensku a v ostatných členských štátoch EÚ platia ustanovenia Nariadenia Rady (EHS)  č. 2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych produktov a príslušných označeniach poľnohospodárskych produktov a potravín v znení neskorších predpisov. Slovenská legislatíva zahŕňa nový zákon o ekologickom poľnohospodárstve č. 421/2004 Z.z., ktorý vstúpil do účinnosti v roku 2004.

Veríme, že vám tento jednoduchý prehľad označení biopotravín pomôže pri správnych nákupoch J

Ivka Kobrtková

Použité zdroje alebo inšpirujte sa:

www.naturalis.sk

Projekt „GO ECO! Environmentálne služby pre MSP“: Označovanie ekologických produktov v poľnohospodárstve

Ján Moudrý,  Bioprodukt.  Praha: Institut výchovy a vzdělání Ministerstva zemědělství ČR, 1997

Zákon č.421/2004 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve